Zmiany w terminarzu Igrzysk Dzieci

Mecze w dniu 18.12.19 r. pomiędzy zespołami:
SP 15 – SP 3
SP 24 – SP 15
Odbędą się 22.01.20 r. o godzinie 14:30,15:15